Tarihçe

ÖNAL&ÖNAL Hukuk Bürosu Erendiz ÖNAL tarafından 1986 yılında kurulmuştur. ÖNAL&ÖNAL, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında danışmanlıktan avukatlığa tüm hukuki hizmetleri veren bilgili ve deneyimli bir hukuk bürosudur.
ÖNAL&ÖNAL 1986 yılından beri ticari, endüstriyel ve finansal kurumlara danışmanlık yapmaktadır. Müvekkilleri arasında firmalar, çokuluslu şirketler, finansal ve endüstriyel kurumlar, profesyonel ortaklıklar, ticari birlikler ve bireyler vardır.
ÖNAL&ÖNAL müvekkillerine Türkiye’de en iyi nasıl şirket kurulacağı konusunda ve benzer şekilde şirketin gelişimi için gerekli sözleşmelerin (leasing, satış ve teknik destek sözleşmesi, lisans, iş sözleşmeleri, alt sözleşmeler ve dağıtıcılık sözleşmeleri gibi) yazımı ve müzakeresi hususlarında da destek olur.

ÖNAL&ÖNAL Türk, yabancı ve uluslar arası müvekkillerine aynı zamanda diğer alanlarda da her türlü danışmanlık ve hukuki hizmeti vermektedir. ÖNAL&ÖNAL’ın uluslararası ve yerel ihtiyaçlara kültürel, sosyal ve hukuki farklılıklara duyarlı, tutarlı ve güvenilir şekilde cevap verebilecek kalitede bilgi ve kaynakları mevcuttur.
Benzer şekilde marka, patent tescilleri ve fikri ve sınai haklara ilişkin diğer konular da ÖNAL&ÖNAL’ın çalışma alanına girmektedir. Müvekkillerin Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili tüm ihtiyaçları, ÖNAL&ÖNAL’ın Marka ve Patent Vekilleri ile çözümlenmektedir.
ÖNAL&ÖNAL, Erendiz ÖNAL’ın önderliğinde pek çok ayırt edici, önemli ve belirleyici davaları ile basında yer almıştır.