Can LAFCI

1983 yılında Ankara’da doğan Can Lafcı, 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Askerlik hizmeti ve avukatlık stajını müteakip 2006 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında, özellikle korsan yazılım ve telif hakları alanında yoğun çalışmaları bulunmakta olup, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri’nde bilirkişilik yapmaktadır. Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukuku alanlarında da birikim sahibidir. Ankara Barosu Binicilik Kulübü üyesidir. Edebiyatla ilgilenmekte olup pek çok edebiyat dergisinde öyküleri ve “Karanfiller Ölürken” isimli bir romanı yayımlanmıştır. İngilizce bilmektedir.

Can Lafcı, born in Ankara, 1983, graduated from Faculty of Law of Konya Selçuk University in 2004.Following compulsory military service and advocating internship, registered to Bar of Ankara in 2006. Has dense works on law of ideal and industrial rights, especially on pirate software and copyright. Works as an expert at Court of Punishment of Ideal and Industrial rights. Has experience at Law of Punishment, Law of Commerce and Law of Labor.Is also a member of Riding Club of Bar of Ankara. Interested in literature, had many stories of him and a novel , "Karanfiller Ölürken - Whilst roses die" published. Foreign Languages: English

 

can@onal.av.tr