Mehmet TOPCU

1982 Ankara doğumludur. Tevfik İleri Lisesi mezunu olup askerlik görevini Bitlis’in Güroymak ilçesinde yapmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Almış olduğu sertifikalar ; Ankara Barosu Avukat Katipliği Sertifikası ve İcra Takip Kursu Bitirme belgesi. 1999 yılından bu yana Önal Hukuk Bürosu İcra Departmanında görev yapmaktadır.

Born in 1982, Ankara.Following his graduation from Tevfik İleri Lycee, completed compulsory military service successfully in Güroymak,Bitlis region. Married, 1 child. Certificates awarded : Clerking Certificate from Bar of Ankara, Execution Tracking Finishing Certificate.Since 1999, has been serving at Önal Office of Law, execution department.

can@onal.av.tr